Včeličky

Charakteristika třídy:

Záměrem předškolního vzdělávání je vést děti tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém-rodina, škola), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají. Dle TVP mají učitelky vlastní vzdělávací nabídku v podobě integrovaných bloků a tematických celků (zpravidla týdenní nebo čtrnáctidenní). Didakticky cílená činnost je založena na aktivní účasti dětí, omezující přijímání hotových poznatků a využívající zejména prožitkového, kooperativního a situačního učení. Zajišťujeme také dostatek prostoru pro hru, relaxaci a odpočinkové činnosti.

Ve třídě pracují

  • Ředitelka školy: Zdeňka Indráková
  • Třídní učitelka: Dagmar Hubková
  • Paní učitelka:  Monika Chodilová
  • Školnice: Eva Glonková

Věkové složení

4,5 - 6 let

Zapsáno dětí

20

Dívek

9

Chlapců

11

S odloženou docházkou

1

Předškolních dětí celkem

16