Včeličky

Charakteristika třídy:

Záměrem předškolního vzdělávání je vést děti tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém-rodina, škola), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají. Dle TVP mají učitelky vlastní vzdělávací nabídku v podobě integrovaných bloků a tematických celků (zpravidla týdenní nebo čtrnáctidenní). Didakticky cílená činnost je založena na aktivní účasti dětí, omezující přijímání hotových poznatků a využívající zejména prožitkového, kooperativního a situačního učení. Zajišťujeme také dostatek prostoru pro hru, relaxaci a odpočinkové činnosti.

Ve třídě pracují

  • Ředitelka školy: Zdeňka Indráková
  • Třídní učitelka: Dagmar Hubková
  • Paní učitelka:  Mgr. Renáta Indráková 
  • Školnice: Eva Glonková

Věkové složení

4,5 - 6 let

Zapsáno dětí

22

Dívek

15

Chlapců

7

S odloženou docházkou

2

Předškolních dětí celkem

19

© 2018 Mateřská škola Doloplazy
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky