O školce

Identifikační údaje:

NÁZEV ŠKOLY: Mateřská škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace

ADRESA ŠKOLY: 783 56 Doloplazy 217

ZŘIZOVATEL: Obec Doloplazy

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Zdeňka Indráková

TYP MŠ: s celodenní péčí

KAPACITA: 70 dětí

KONTAKT: telefon: 725761070

e-mail: zdenka.indrakova@centrum.cz

datová schránka: bxgkquh

https://materska-skola-doloplazy.webnode.cz/

www.ms.doloplazy.cz

IČ: 70989401


Charakteristika školy

Dne 1 .dubna 1977 byl slavnostně zahájen provoz nově vybudované dvojtřídní Mateřské školy v Doloplazích. Od roku 2003 má škola právní subjektivitu. Majetek svěřený zřizovatelem má škola ve své správě. Součástí mateřské školy je školní výdejna. V posledních letech jsme ve spolupráci se zřizovatelem školu zmodernizovali: nové vybavení nábytkem (třídy, kuchyně, šatny, chodby), nové podlahy. Byla provedena výměna oken, dveří a zateplení budovy, rekonstrukce plynového topení, nová elektroinstalace a střecha. V roce 2017 byl stávající objekt rozšířen jednopodlažní přístavbou a MŠ doplněna o jednu třídu pro 28 dětí. Ze zdrojů zřizovatele a EU nám tedy mateřská škola "rozkvetla". Přilehlá prostorná zahrada obsazena ovocnými i okrasnými porosty je vybavena herní prolézací sestavou "Hrádek s tunelem", houpačkami, kolotočem, zahradním nábytkem a altánky. Původní betonová terasa byla v roce 2015 přebudována na multifunkční hřiště s umělým bezpečnostním povrchem, s dopravním motivem a dalšími hrovými prvky.

Od 1.9.2018 výchovně vzdělávací práce probíhá ve třech třídách, věkově (částečně) heterogenních, s motivačním názvem "Pro bystré hlavičky". Nabízíme pestré a lákavé možnosti hry s pedagogickým podtextem, ponecháváme dostatečný prostor pro spontánní hry a učení.
Cílem celého kolektivu pracovníků MŠ je radostné dětské prožívání dne a zároveň co nejkvalitnější vzdělávání dětí v rámci jejich konkrétních možností. Formou prožitkového učení vedeme děti k socializaci a interakci s partnerem, kolektivem, společností, přírodou.
Dále se mateřská škola věnuje rozvoji základních sebeobslužných dovedností ((oblékání, svlékání, zavazování, zapínání oděvů), hygienických návyků (péče o chrup, čištění nosu, používání WC), jemné motoriky (správné držení tužky, štětce, nůžek a příboru), etických norem (pozdravit, požádat, poděkovat, respektovat pokyny, rozlišovat komunikaci s dospělým a vrstevníkem).
V rámci přípravy na druhý významný moment v životě dítěte, kterým je přechod od předškolního do základního vzdělávání se mateřské škola zaměřuje na rozvoj všech složek řeči, cílené prodlužování schopnosti udržet pozornost, posilování volních vlastností, trénování všech složek paměti a psychické otužování.
Vytváříme vstřícné a bezpečné místo pro děti, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky realizací projektů zaměřených na prevenci všech forem rizikového chování, na zdravý životní styl a zdravé prostředí ve škole s rozvojem ekologické výchovy a dopravní výchovy.


Projekt:

KROK ZA KROKEM

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011293

Cíl:Poskytnout dočasnou personální podporu-chůvu mateřské škole, která integruje do dětského kolektivu dvouleté děti. Podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.


© 2018 Mateřská škola Doloplazy
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky