Stravování


Strava je dovážena z:

Střední odborné učiliště služeb Velký Újezd, s.r.o., 
783 55 Velký Újezd 321, 
IČ: 25373587, 
tel., fax.: 585358240, 
e-mail: skola@souvelkyujezd.cz


Cena za stravování:

děti do 6ti let: 33,-

děti nad 6 let: 39,-

Strava se platí až na konci měsíce na základě skutečně odebraného množství a to formou inkasa z Vašeho účtu.

Kontaktní údaje pro Vaši banku ke zřízení souhlasu s inkasem:

Bankovní spojení poskytovatele stravy:

KB Olomouc, číslo účtu: 27-9713470257/0100

Výše limitu 900,- Kč na jednoho strávníka měsíčně.

Splatnost nejdříve k poslednímu dni měsíce.

SOU služeb Velký Újezd - tel: 585358027 (školní kuchyně)

585358240 (ředitelna dodavatele)

Odhlašování obědů se provádí nejpozději do 10.00 hod. předcházejícího dne v MŠ Doloplazy.

Děti musí mít vyplněny před zahájením odběru stravy Přihlášku ke školnímu stravování.