Denní harmonogram

Scházení dětí ve třídě Berušek

6:15 - 7:00

Scházení dětí ve všech třídách

(pozdější příchod lze dohodnout s učitelkami předem)

do 8:15

Spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), 
individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity

6:15 - 9:30

Hygiena, svačina

8:30 - 8:50

Příprava na pobyt venku, pobyt venku

9:30 - 11:30

Hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

11:30 - 12:15

Rozcházení dětí po obědě

12:00 - 12:15

Odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

12:15 - 14:15

Hygiena, odpolední svačina

14:30 - 14:50

Spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti, rozcházení dětí

14:50 - 16:15

Rozcházení dětí ze třídy Motýlků

15:15 - 16:15

© 2018 Mateřská škola Doloplazy
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky