Kroužky

Nadstandardní nabídka školy:

Běžná nabídka naší MŠ je pestrá (viz níže). Bohužel vzhledem ke stávajícím hygienickým opatřením nemůžeme letos otevřít kroužky v plném rozsahu. O případné nabídce v 2. pololetí budeme dále informovat.


- Taneční a pohybová průprava - Taneční škola Coufalovi Olomouc (každé pondělí od 14.45-15.30)

- Lyžařský výcvik - areál Hlubočky

- Předplavecká výuka ve spolupráci s Plaveckou školou v Přerově

Bližší informace a nabídky přihlášení k jednotlivým aktivitám uveřejněny na nástěnkách MŠ.

Kroužek angličtitny pro předškoláky - pod vedením p.uč. ze ZŠ v Doloplazích

----------------------------------------------------------------------------------------

- "Dětský úsměv" - pravidelné čištění chrupu po obědě ve třídě Včeliček

- Logopedická prevence - průběžné jazykové chvilky prováděné skupinově i individuálně

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

Zvýšenou péči věnujeme dětem 5 - 6 letým, zvláště pak dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, uplatňujeme individuální přístup k těmto dětem a práci s dětmi v menších pracovních skupinách.