Kroužky

Nadstandardní nabídka školy:

- Taneční a pohybová průprava - Taneční škola Coufalovi Olomouc

- Předplavecká výuka ve spolupráci s Plaveckou školou v Přerově

- Seznámení s anglickým jazykem pro předškoláky

- Kurz in-line bruslení "Bruslení za školou"

- "Dětský úsměv" - pravidelné čištění chrupu po obědě ve třídě Včeliček

- Logopedická prevence - průběžné jazykové chvilky prováděné skupinově i individuálně

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

Zvýšenou péči věnujeme dětem 5 - 6 letým, zvláště pak dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, uplatňujeme individuální přístup k těmto dětem a práci s dětmi v menších pracovních skupinách.