Berušky

Charakteristika třídy:

Plánování a realizace konkrétních vzdělávacích činností je přizpůsobena možnostem a schopnostem dětí, jsou plně respektována vývojová specifika. Podle toho učitelka volí metody a formy práce, činnostní přístup. Děti se učí nejvíce nápodobou, situačním a prožitkovým učením. Pozornost je věnována především plynulé adaptaci - začlenění do kolektivu, získávání prvních sociálních kontaktů, přizpůsobení se režimu v MŠ. Je respektována potřeba opakovat činnosti, potřeba pravidelných rituálů, krátkodobá schopnost udržet pozornost apod. Tomu přizpůsobujeme činnosti - sladit spontánní s řízenými, průběžně je střídáme. Dětem je ponechán dostatek prostoru pro volnou hru a pohybové aktivity. Současně jsou citlivě vedeny k trénování návyků a praktických dovedností. Učitelky uplatňují k dětem laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímají a poskytují mu dostatek emoční podpory. Učitelka uzpůsobuje denní režim aktuálním potřebám dětí.

Ve třídě pracují

  • Třídní učitelky: Lucie Šimíková, Monika Roháčová, Eva Mádrová    
  • Uklízečka: Jana Novotná

Věkové složení

2 - 3,5 let

Zapsáno                        

17

Dívek

11

Chlapců

6

Fotogalerie

© 2018 Mateřská škola Doloplazy
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky