Aktuality

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapsali na pomoc při organizaci karnevalu - zdárně se zvládly obsadidit všechny úkoly. Rozpisy s úkoly a s nákupem potravin jsou k nahlédnutí na nástěnkách. Kdyby měl ještě někdo zájem pomoci, je stále možnost se přidat např. k dopolednímu chystání.


V pátek 28.2. na obecním sále navštíví děti Planetárium s promítáním pohádky.


Jako tradičně pořádá SRPŠ při MŠ KARNEVAL, který se letos bude konat 15.3. na obecním sále. Tímto všechny srdečně zveme.