Předpokládané schopnosti dítěte před vstupem do MŠ

Vzhledem ke skutečnosti, že vzdělávání dítěte v MŠ probíhá v početné skupině, je třeba, aby při nástupu do MŠ zvládalo nejzákladnější schopnosti a návyky.

1. Každé dítě, které začíná MŠ navštěvovat by mělo:

 • Samostatně chodit - nepoužívat kočárek
 • Umět držet lžíci a samostatně se najíst - ne krmit
 • Pít z hrníčku a sklenice
 • Samostatně používat WC (děti do 3 let mohou dle potřeby používat nočník), nenosit pleny, úměrně věku používat toaletní papír
 • Umývat se
 • Smrkat, umět používat kapesník
 • Nepoužívat dudlík
 • Snažit se samo oblékat a obouvat
 • Poznat svoje věci
 • Uklízet hračky
 • Umět se na určitou dobu odloučit od rodiny 

2. Rodiče v součinnosti s MŠ vedou děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygienických návycích (včetně používání toaletního papíru a splachování WC), uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Pomáhají MŠ při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k ostatním lidem a k sebeúctě. 

3. Výsledky vzdělávání - tzn. kompetence, které byly u dětí rozvinuty, jsou hodnoceny na základě ukazatelů dosaženého vzdělávání. Rozvoj kompetencí u jednotlivých dětí je veden v jejich záznamech.

© 2018 Mateřská škola Doloplazy
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky