Motýlci

Charakteristika třídy:

Třídní učitelky pracují podle Třídního vzdělávacího programu, který pro svou třídu vytvořily. TVP
obsahuje vzdělávací nabídku složenou z tematických celků, v souladu se ŠVP. Tematická vzdělávací nabídka závisí především na tvořivosti, flexibilitě a nápaditosti učitelek. Uskutečňuje se formou vyvážených spontánních a řízených činností, které jsou zaměřeny na rozvoj sebeobsluhy a samostatnosti dítěte - rozvoj po stránce fyzické, psychické i sociální, rozvíjení dítěte i jeho učení a poznávání. Zároveň se snaží učitelky děti podněcovat již k aktivní účasti i při společných činnostech. Aktivity jsou zaměřeny na kooperaci a prožitkové učení, s ohledem na věk a možnosti dětí.

Ve třídě pracují

  • Třídní učitelky: Mgr. Klára Nesvadbová, Mgr. Jana Balintová
  • Asistent pedagoga: Martina Pavelková
  • Uklízečka: Věra Podivínská
.

Věkové složení

3,5 - 4,5 let

Zapsáno dětí

18

Dívek

7

Chlapců

11

© 2018 Mateřská škola Doloplazy
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky