MŠ bude v provozu od 25.5.2020.

                                 Podrobné informace v aktualitách PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021-NETRADIČNĚ

Vážení rodiče,

zápis do Mateřské školy v Doloplazích bude na základě opatření vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy probíhat:

BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

Uskuteční se v termínu dle školského zákona a tedy od 2. května do 16. května 2020.

Zákonný zástupce doloží:

1. žádost o přijetí

2. prostá kopie rodného listu dítěte

3. čestné prohlášení o řádném očkování dítěte

(V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání).

4. prostá kopie očkovacího průkazu

Podání žádosti:

1. do datové schránky: ID datové schránky: bxgkquh

2. emailem - žádost musí být opatřena elektronickým podpisem, nebo naskenovaná (ne ofocená!)

s vlastním podpisem zákonného zástupce dítěte na: zdenka.indrakova@centrum.cz.

3. zaslat poštou či vhodit osobně do poštovní schránky u vstupu do MŠ.

Další informace:

- Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

- Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

- Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V případě nejasností volejte: 725761070

Každému dítěti, bude přiděleno registrační číslo, které bude předem oznámeno rodičům formou

e-mailu (je třeba jeho potvrzení). Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí, a to na webových stránkách školy nejpozději do 12. června 2020.

POKUD SITUACE DOVOLÍ, USPOŘÁDÁME S RODIČI NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ KONCEM ČERVNA INFORMAČNÍ SCHŮZKU S VYPLNĚNÍM DALŠÍCH POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ DO MŠ, INFORMACE O ŠKOLCE, VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU, SEZNÁMENÍ S UČITELI, PROSTORY ŠKOLKY APOD.

Informace lze získat i z našich webových stránek.

TĚŠÍME SE NA NOVÉ DĚTIČKY V NAŠÍ ŠKOLIČCE 

Vzhledem ke skutečnosti, že vzdělávání dítěte v MŠ probíhá v početné skupině, je třeba, aby při nástupu do MŠ zvládalo nejzákladnější schopnosti a návyky.

Každé dítě, které začíná MŠ navštěvovat by mělo:

 • Znát své jméno a příjmení.

 • Umět říci, co chce nebo potřebuje.

 • Spolupracovat při oblékání či svlékání.

 • Umět nazouvat a vyzouvat obuv.

 • Vysmrkat se a použít kapesník.

 • Držet lžíci a umět se najíst.

 • Při jídle sedět u stolu.

 • Umět pít z hrníčku/skleničky.

 • Používat toaletu - pleny jsou nepřípustné.

 • Umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku.

 • Ujít kratší vzdálenost během pobytu venku.

 • Poznat svoje věci.

 • Uklízet hračky.

 • Umět se na určitou dobu odloučit od rodiny.


Kritéria přijetí do MŠ

Žádost  o přijetí

Čestné prohlášení

Dětský očkovací kalendář


Informace pro rodiče

Na základě vyhlášení nouzového stavu MŠ Doloplazy zpřísňuje bezpečnostní opatření uzavřením provozu od 17.3. do odvolání.

Další informace na webu MŠ a oznámením místním rozhlasem.


Žádosti o ošetřovné Vám byly zaslány e-mailem.

Proč Mateřská škola Doloplazy?

Do naší školky se děti těší. Hravá atmosféra, krásné prostředí a moderní výukové aktivity zaručí, že vaše děti u nás budou spokojené.

Projekt

KROK ZA KROKEM

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011293

Cíl:Poskytnout dočasnou personální podporu-chůvu mateřské škole, která integruje do dětského kolektivu dvouleté děti. Podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.


Rychlý kontakt


Napište nám

Mateřská škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace
783 56 Doloplazy 217 
zdenka.indrakova@centrum.cz

Zavolejte nám

+420 725 761 070