ZÁPIS DO MŠ

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 V DISTANČNÍ PODOBĚ

Vážení rodiče, v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, bude nutné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětíi dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. Zápis do Mateřské školy v Doloplazích bude tedy na základě opatření vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy probíhat: BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮV MATEŘSKÉ ŠKOLE. Uskuteční se v termínu dle školského zákona od 3. května do 13. května 2021.

Zákonný zástupce doloží:

  • 1. žádost o přijetí -viz příloha
  • 2. prostá kopie rodného listu dítěte
  • 3. doložení řádného očkování dítěte-viz příloha

Podání žádosti:

  • 1. do datové schránky: ID datové schránky: bxgkquh
  • 2. emailem -žádost musí být opatřena elektronickým podpisem, nebo naskenovaná(ne ofocená!) s vlastním podpisem zákonného zástupce dítěte na: msdoloplazyzapis@centrum.cz
  • 3. zaslat poštou či vhodit osobně do poštovní schránky u vstupu do MŠ.